posicionament a google

Què és el Dwell Time

El Dwell Time és la mètrica que mesura el temps que passa un usuari al visitar una plana web des de que fa clic en el resultat de la seva cerca orgànica fins que torna a la pàgina de resultats. Aquesta dada és molt important per a mesurar l’experiència de l’usuari en les webs que es posicionen en els primers resultats de cerques orgàniques. Com més temps passa un usuari en la nostra web fins que torna a la pàgina de resultats, millor és el nivell de rellevància del contingut de la nostra pàgina web i millora el posicionament.

No hi ha que confondre el Dwell Time amb la taxa de rebot. La taxa de rebot és el percentatge d’usuaris que entren en una web i tornen a la pàgina de resultats o surten de la web tancant la pestanya de l’explorador.

Scroll to Top